Korzystaj z wiedzy profilaktycznie

iqs FMEA

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW WAD

Więcej niż unikanie błędów - jak iqs FMEA skutecznie wspiera Cię w pracy

W wielu firmach analiza przyczyn i skutków możliwych błędów jest już standardem skutecznego zapobiegania brakom.

iqs FMEA pełni rolę inteligentnego narzędzia, które gromadzi wszystkie doświadczenia z obszaru produkcji i udostępnia go całej firmie w postaci potężnego magazynu wiedzy. Wszelkie reklamacje i zmiany w cyklu życia produktu powodują dostosowanie odpowiednich procedur FMEA.

Modułowość platformy iqs zapewnia doskonałą wewnętrzną koordynację działań. Zmiany adaptowane dla danej rodziny produktów są dziedziczone dla wszystkich skorelowanych FMEA.

Uzyskaj więcej ze swoich danych!

Inteligentne połączenia

Przejrzysta komunikacja

Korzystaj z widoku indywidualnego dla produktu. Dzięki integracji z CAD możesz szybko i łatwo przejmować do FMEA charakterystyki z rysunków modeli 3D PDF. W rezultacie wszyscy członkowie zespołu FMEA mają dostęp do analizy ryzyka produktu i jego funkcjonalności.

Twoje korzyści

Bez względu na to, w którym widoku się znajdujesz (drzewo, siatka, formularz) edycja elementu uwzględnia wszystkie inne elementy z nim skojarzone. Dostępne są również widoki zgodne z VDA. Funkcja autouzupełnienia przyspiesza wprowadzanie powtarzających się danych tekstowych. Jeśli potrzebna jest zmiana języka dysponujemy zintegrowaną pomocą, która w trybie online dokona tłumaczenia na wskazany język.

Co robimy inaczej?

Mimo przenikania projektowania FMEA, FMEA procesu, planu prowadzenia procesu i planu kontroli wszelkie elementy są wprowadzane do bazy danych tylko raz będąc następnie dostępnymi z różnych poziomów systemu. Specjalny asystent niezawodnie sprawdza zgodność wprowadzanych ręcznie danych.

„Jeśli jakiś etap procesu lub charakterystyka ulegną zmianie to zmiany te są automatycznie uwzględniane we wszystkich FMEA, które są z nimi skojarzone. W rezultacie wszystkie FMEA są zawsze aktualne.”

Tanja Reiner, Kierownik Działu Zarządzania Jakością Charlotte Baur Formschaumtechnik GmbH

Raport okładki FMEA z przechowywanymi katalogami ryzyka (w tym priorytetem działań) dla śledzenia oceny FMEA

Bądź elastyczny i wydajny dzięki technologii modułów iqs

Cegiełka po cegiełce

Przemyślana struktura

W przypadku FMEA produktów i procesów należy tworzyć kolejne moduły / bloki oparte na rodzinach produktów i analogicznych procesach. Bloki te mogą być szybko i łatwo wykorzystane ponownie.

Twoje korzyści

Korekty i zmiany dla rodzin produktów i podobnych procesów muszą być wprowadzone tylko raz w danym module, później są już aktualizowane automatycznie na wszystkich poziomach. Dzięki temu twoja wiedza i metodologia zostaje umieszczona w bazie danych i automatycznie przekazywana do wszystkich pochodnych FMEA.

Co robimy inaczej?

W przypadku nowych produktów i procesów zdobyta wcześniej wiedza jest szybko i łatwo wykorzystywana ponownie przez przywołanie gotowych bloków. Umożliwia to konsekwentną naukę na wspólnych doświadczeniach. Ponadto istniejących bloków można użyć do tworzenia najróżniejszych wariantów opcjonalnych.

Ćwicz zrównoważone zarządzanie wiedzą z twoim FMEA!

Spersonalizowana baza wiedzy

Przewaga dzięki wiedzy

Magazyn wiedzy FMEA służy do skutecznego zapobiegania błędom – wszelkie reklamacje i zmiany są natychmiast uwzględniane w planowaniu i analizie ryzyka. Tworzy to efektywną pętlę zawierającą zarządzanie reklamacjami, FMEA, planem produkcji i planem kontroli. Kompletność FMEA oraz regularne sprawdzanie prawdopodobieństwa wystąpienia i wykrycia błędów są zapewnione w każdym momencie.

Twoje korzyści

Wszystkie doświadczenia z produkcji gromadzone są w FMEA. Zintegrowana ocena błędów pokazuje natychmiast, gdzie potrzebne są działania
i gdzie występują powtarzające się błędy. Dzięki temu można podjąć ukierunkowane działania.

Co robimy inaczej?

Bezpośrednie sprzężenie błędu z reklamacją, jak również możliwość zgłaszania w FMEA nowych błędów, prowadzi do bezpośredniego odniesienia do realiów. Ponadto uzyskujemy rozpoznanie skuteczności podjętych środków naprawczych w produkcji co pozwala na ciągłe jej doskonalenie.

Zoptymalizuj swoje procesy za pomocą ukierunkowanych środków!

Realna przejrzystość: matryca

Bez wątpliwości

Środki zapobiegania i wykrywania FMEA są oceniane odpowiednio do klasyfikacji danego środka i optymalizowane zgodnie z przyjętym priorytetem. W końcu uzyskujemy wiarygodne odpowiedzi na pytanie, czy środek lub pakiet środków rzeczywiście przyczynia się do poprawy. Skuteczność środka jest określana narzędziami statystycznymi. 

Twoje korzyści

Wszystko w jednym miejscu – wszelkie środki, które należy wdrożyć, są przedstawione i monitorowane w sposób przejrzysty za pomocą zintegrowanego zarządzania działaniami. Ponadto, poprzez połączenie z reklamacjami, można zainicjować konkretne dedykowane korekty

Co robimy inaczej?

Zróżnicowane uwzględnienie ryzyka: dzięki matrycy ryzyka potrzebę działania można szybko zidentyfikować na podstawie jednoznacznego monitu a następnie zadeklarować odpowiednie środki redukujące ryzyko błędu.

„Dzięki przejrzystemu FMEA, planowi zarządzania i kontroli procesu, oszczędzamy ogromną ilość czasu – udowadnia to także certyfikat IATF.”

Deniz Bienhüls, Quality Management BIW Isolierstoffe GmbH

Synchronizacja FMEA, planu inspekcji i planu kontroli (zintegrowany plan produkcji) w dowolnym momencie podczas edycji

Zminimalizuj swój wkład pracy wykorzystując maksymalną transparentność

FMEA czy planowanie kontroli? Nie wybieraj!

Dwa w jednym

Niezależnie od tego, czy zaczynasz bezpośrednio od FMEA, czy zaczynasz od planu kontroli, przetwarzane dane są tworzone lub łączone w tle dla obu dokumentów. Jednocześnie cały czas środkiem detekcji jest kontrola. Ten udany duet gwarantuje spójne dane, które można dalej analizować w dowolnym momencie. Wynikowe dokumenty, oparte na tych samych danych, mają zawsze spójną treść a ich synchronizacja przebiega dwukierunkowo.

Twoje korzyści

Przyspiesz procesy i zaoszczędź czas: przechowuj informacje w jednym miejscu i używaj ich we wszystkich dokumentach. Zapewnia to spójność i niezawodność.

Co robimy inaczej?

Funkcjonalność w FMEA staje się kontrolowaną charakterystyką. Plan zarządzania produkcją uzupełnia plan środków naprawczych w zakresie reagowania i innych metod sterowania.

Zwiększ swój sukces dzięki transparentnemu zarządzaniu zmianami!

Zmiany jednym kliknięciem

Dokładne wersjonowanie

Zmiany wprowadzone ręcznie lub przechwycone z dokumentacji CAD są przechowywane w centralnej bazie danych. Cały dokument odnosi się do tej wersji produktu. Efekty edycji w dokumentach produkcyjnych, mogą być szybko i łatwo przeniesione na wszystkie skojarzone elementy. Po wprowadzeniu zmian dokument (FMEA/plan kontroli) jest wersjonowany w jasny i czytelny sposób.

Twoje korzyści

Czy pracujesz z podobnymi wariantami produktu? Dzięki strukturze blokowej systemu i zgromadzonej bazie dokumentacji technicznej znacznie zmniejszasz swój wysiłek, ponieważ jednoczesną implementację zmian we wszystkich wersjach można wykonać poprzez jedno kliknięcie.

Co robimy inaczej?

Przejrzystość dla wszystkich: analiza zmian jest niezwykle prosta dzięki jednoznacznemu wersjonowaniu FMEA i planów kontroli.

Kontaktiere uns!

Niemcy
iqs Software GmbH
Erlenstraße 13c
77815 Bühl (Baden)

+49 (0) 7223 28148-0

info@iqs.de

Skontaktuj się z nami!

Polska
9HQ Seehafer & Jendryczka Sp. j.
Podwiesk 3b
86-200 Chełmno

+48 608 408 089

kontakt@9hq.pl

Śledź nas na

© 2022 9hq. All rights reserved