Większa wydajność w krótszym czasie

iqs EMPB

KONTROLA PIERWSZEJ DOBREJ SZTUKI

Jak iqs EMPB może przyspieszyć kontrolę pierwszej dobrej sztuki o 70 procent

Kto ma jeszcze czas na przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie danych? Zyskaj czas i pozwól, aby system CAQ iqs pracował za Ciebie. iqs EMPB efektywnie wspiera użytkownika na wszystkich etapach schematu EMPB, dokumentuje także komunikację między klientami a dostawcami.

Dzięki systemowi opartemu na bazie danych zmniejszasz ilość plików, zawsze uzyskujesz dostęp do aktualnych dokumentów i korzystasz z rozwiązania, które iqs stale rozwija.

Prosta droga od rysunku technicznego do raportu EMPB!

Automatyczne połączenie

Minimalizowanie opóźnień

iqs EMPB pobiera automatycznie z dokumentacji cyfrowej wszystkie nominały, tolerancje oraz specyficzne wymagania zakładowe i przesyła do raportu EMPB. Nasze oprogramowanie pobiera dane ze specyfikacji technicznej bez angażowania użytkownika, niezależnie od wykorzystanego środowiska CAD. Pracujesz z dokumentacją papierową? Nie ma sprawy! System rozpoznawania OCR czyni korzystanie z dokumentacji papierowej szybszym i łatwiejszym: oznaczone charakterystyki są rozpoznawane i stemplowane automatycznie. Interaktywność aplikacji pozwala bardzo szybko nawigować między poszczególnymi charakterystykami i rysunkami.

Twoje korzyści

Raport z inspekcji oraz rysunek można edytować w tym samym czasie, ponieważ relacja między nimi jest zawsze zachowana w bazie. Rysunek może być wydrukowany w całości z numerami pozycji i stemplami. Wystarczy tylko raz pobrać dane podstawowe dotyczące klientów, dostawców lub wyrobów (lub zaimportować je z istniejącego systemu ERP), aby mieć do nich dostęp w dowolnym momencie.

Co robimy inaczej?

Więcej niż dwa wymiary: pliki 3D-PDF pozwalają pracować nie tylko na klasycznym rysunku. Kontrolowane cechy można zaznaczyć bezpośrednio na modelu 3D i zaimplementować w planie kontroli na maszynie pomiarowej.

„Zautomatyzowany transfer danych pozwala nam zaoszczędzić ponad 50% naszego czasu pracy , a także uniknąć dodatkowych źródeł zmienności.”

Matthias Gindele, Zarząd Gindele GmbH

Przeglądarka 3D do porównania pomiarów między klientem a dostawcą

Uwolnij pełny potencjał elektronicznego sprzętu pomiarowego!!

Wysoka jakość danych

Po prostu zacznij

Dzięki ustalonym powiązaniom z konkretnymi maszynami pomiarowymi 3D, zaczynamy od pobrania danych rzeczywistych bezpośrednio w iqs EMPB. Po podłączeniu program najpierw przekazuje listy mierzonych charakterystyk do maszyny pomiarowej, importuje rzeczywiste wartości inspekcji jako plik, a następnie przypisuje je do odpowiednich pozycji raportu z badania. Oczywiście można również rejestrować wartości z pomiarów ręcznych i filtrować je zgodnie z dobranymi kryteriami, takimi jak środek kontrolny lub charakterystyki specjalne.

Twoje korzyści

Oprogramowanie sprawdza, czy wszystkie rzeczywiste wartości zostały zarejestrowane i czy mieszczą się w granicach tolerancji. W przypadku potrzeby korekt można zdefiniować i śledzić realizację odpowiednich środków zaradczych.

Co robimy inaczej?

Dzięki bezpośredniej transmisji zapewniona jest wysoka jakość danych z jednoczesną minimalizacją czasu badania. Wszystkie wyniki mogą być prezentowane z podziałem na gniazda.

Łatwa, elektroniczna wymiana dokumentów z portalem partnerskim iqs

Komunikacja bez zakłóceń

Szybki i jednoznaczny

Dzięki możliwości eliminacji dokumentacji papierowej, za pośrednictwem portalu partnerskiego iqs można znacznie przyspieszyć komunikację i koordynację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Dzięki strukturze bazy danych wszystkie informacje są wprowadzane przez odpowiedzialnych tylko raz.

Twoje korzyści

iqs EMPB wspiera w ocenie dostawców za pomocą portalu iqs Partner Portal i zoptymalizowanego zarządzania łańcuchem dostaw. Eksportuj raport z partii próbnej do portalu partnera iqs, gdzie może być przetwarzany bezpośrednio przez dostawcę. W ten sposób wszyscy dostawcy odnoszą się do tego samego standardu – ujednolica to i przyspiesza analizę całego schematu EMPB.

Co robimy inaczej?

Wyjątkowa technologia: iqs EMPB stempluje odpowiedni rysunek i udostępnia go dostawcom interaktywnie w przeglądarce internetowej. Komunikacja z użyciem portalu odbywa się bez dodatkowej instalacji oprogramowania u twoich dostawców – aktualne dokumenty można pobrać i przetworzyć z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

Przejrzysty obraz zmian i rekwalifikacji

Automatyczna optymalizacja

Automatyczne wykrywanie zmian

Podczas odczytywania zmodyfikowanego rysunku iqs EMPB automatycznie porównuje nową i starą wersję. Dzięki temu można wychwycić zmiany natychmiast, nawet przy nowym układzie rzutów i przekrojów na rysunku. Połączenie z modułem zarządzania iqs umożliwia wprowadzenie nowego wymagania dla wielu wyrobów jednocześnie.

Twoje korzyści

Dostęp do wszystkich raportów z badań w dowolnym momencie, są one
jednoznacznie linkowane i wersjonowane w bazie danych — historia charakterystyki może być również analizowana w dowolnym czasie. Identyfikuj trendy i inicjuj wcześniej działania korekcyjne. Ponadto iqs EMPB podsumowuje we wspólnym zestawieniu wszystkie informacje o pomiarach u dostawcy i klienta.

Co robimy inaczej?

W przypadku iqs EMPB można niezwykle szybko tworzyć raporty zmian lub rekwalifikacji, ponieważ ręczne rejestrowanie wartości nie jest już konieczne. Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu środkami zaradczymi masz pełny przegląd tego, które części mają być pobierane lub przekwalifikowane.

Automatyczne pozycjonowanie rysunku, oraz importowanie i przetwarzanie plików PDF 2D i 3D

„Dzięki wersjowaniu dokumentów zawsze możemy śledzić historię części i szybko reagować na żądania klientów.”

Horst Stamwitz, Kierownik Działu Zarządzania Jakością Progress-Werk Oberkirch AG

Identyfikowalność wersji. Przechowywanie i praktyczne zarządzanie dokumentami

Szybszy dostęp

Wersjonowanie

Archiwizacja zmian na przestrzeni całej historii wyrobu. Wszystkie zmiany są wyświetlane w sposób przejrzysty i jednoznaczny dla użytkownika.

Twoje korzyści

Dzięki zarządzaniu dokumentami wszystko dostępne jest w jednym miejscu. Dodatkowe dokumenty potrzebne do wstępnego raportu, takie jak wymagania materiałowe lub pliki graficzne, można dołączać i przywoływać w zintegrowanym zarządzaniu dokumentami. Można przy tym zdefiniować różne typy raportów pomiarowych, takie jak raporty PPF lub raporty funkcyjne.

Co robimy inaczej?

Dzięki iqs EMPB pracujesz w oprogramowaniu z systemem baz danych, który umożliwia szybki dostęp do wersjonowanych raportów. Wersjonowanie jest wykonywane zarówno na poziomie raportu z badania, jak i na charakterystyce.

Tworzenie jasnych wytycznych jak indywidualne standardy i filtry. Ułatwianie zarządzania EMPB

Analiza jednym kliknięciem

Przemyślana ocena

Twórz raporty z badań w iqs EMPB zgodnie z ustalonymi kryteriami, takimi jak wszystkie sprawozdania za zadany miesiąc lub wszystkie EMPB oczekujące na korektę. Dzięki temu analiza może mieć postać graficznego lub tabelarycznego przeglądu.

Twoje korzyści

Klarowny przegląd projektów: dzięki iqs EMPB możesz je wyświetlać czytelnym raportowaniem dla wszystkich części i komponentów należących do projektu. Oprócz standardowych ocen można również przeprowadzać analizy indywidualne.

Co robimy inaczej?

Z iqs EMPB masz natychmiastowy dostęp do wszystkich istotnych informacji! Dzięki centralnej bazie danych można szybko i niezawodnie skorzystać z szerokiej gamy analiz statystycznych. Można również użyć iqs EMPB do wyliczenia współczynników zdolności. System w prosty sposób generuje również pliki DFQ gotowe do importu i analizy w środowisku QDAS qs-STAT.

Kontaktiere uns!

Niemcy
iqs Software GmbH
Erlenstraße 13c
77815 Bühl (Baden)

+49 (0) 7223 28148-0

info@iqs.de

Skontaktuj się z nami!

Polska
9HQ Seehafer & Jendryczka Sp. j.
Podwiesk 3b
86-200 Chełmno

+48 608 408 089

kontakt@9hq.pl

Śledź nas na

© 2022 9hq. All rights reserved